Sony Ericsson E10A Cell Phone User Manual


 
Il valore massimo del SAR riscontrato nei test effettuati da Sony
Ericsson per il presente modello di telefono per l'utilizzo in
prossimità o in corrispondenza dell'orecchio è 1,16 W/kg (10 g).
Nederlands
Informatie over blootstelling aan
radiogolven en specifiek
absorptietempo, ofwel SAR (Specific
Absorption Rate)
Het ontwerp van dit model mobiele telefoon E10a voldoet aan de
geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan
radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op
wetenschappelijke richtlijnen die voorzien in een ruime
veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert,
ongeacht leeftijd en gezondheid.
In de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een
meeteenheid gebruikt die bekend is als het specifieke
absorptietempo of SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tests
worden uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde methoden
waarbij de telefoon uitzendt op het maximaal toegestane
vermogen op alle gebruikte frequentiebanden.
Hoewel de SAR-waarden van de diverse telefoonmodellen
kunnen verschillen, worden alle telefoonmodellen ontworpen om
aan de relevante eisen voor blootstelling aan radiogolven te
voldoen.
Raadpleeg voor meer informatie over SAR de sectie over
blootstelling aan radiofrequentie en SAR in de
gebruikershandleiding.
Informatie over SAR-data voor inwoners van de landen die de
SAR-limiet hebben aanvaard die wordt aanbevolen door de
Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-
Ioniserende Straling (ICNIRP) die is vastgesteld op 2 W/kg per
gemiddeld tien (10) gram weefselmassa (bijvoorbeeld de Europese
Unie, Japan, Brazilië en Nieuw-Zeeland):
11
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.