Sony Ericsson E10A Cell Phone User Manual


 
Română
Expunerea la unde radio şi informaţii cu
privire la rata specifică de absorbţie
(Specific Absorption Rate - SAR)
Acest model de telefon mobil E10a a fost proiectat pentru a
corespunde cerinţelor de siguranţă aplicabile în cazul expunerii la
unde radio. Aceste cerinţe se bazează pe norme determinate în
mod ştiinţific care includ margini de siguranţă stabilite pentru a
garanta siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare
de sănătate.
Normele cu privire la expunerea la unde radio utilizează o unitate
de măsură cunoscută sub numele de rată specifică de absorbţie
(Specific Absorption Rate), sau SAR. Testele pentru SAR se
efectuează utilizând metode standardizate, cu telefonul
transmiţând la cel mai înalt nivel certificat de putere, în toate
benzile de frecvenţă utilizate.
Deşi pot să existe diferenţe între nivelele SAR ale diferitelor
modele de telefoane, ele sunt toate proiectate să îndeplinească
normele cu privire la expunerea la unde radio.
Pentru informaţii suplimentare despre SAR, consultaţi capitolul
cu privire la lucrul în siguranţă din Ghidul utilizatorului.
Informaţie cu privire la SAR pentru rezidenţii din ţările care au
adoptat limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru
Protecţie Împotriva Radiaţiilor Ne-Ionizante (International
Commission of Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), care
este de 2 W/kg în medie pe probe de (10) grame de ţesut (de
exemplu Uniunea Europeană, Japonia, Brazilia şi Noua Zeelandă):
Cea mai înaltă valoare SAR pentru acest model de telefon, la
testarea efectuată de către Sony Ericsson pentru utilizare lângă
ureche, este de 1,16 W/kg (10g).
14
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.