Sony Ericsson E10A Cell Phone User Manual


 
Svenska
Information om exponering för
radiovågor och specifik absorptionsnivå
(Specific Absorption Rate, SAR)
Den här mobiltelefonen av modell E10a har utformats för att
uppfylla tillämpliga säkerhetskrav beträffande exponering för
radiovågor. Dessa krav är baserade på vetenskapliga riktlinjer som
innehåller säkerhetmarginaler som är utformade för att garantera
allas säkerhet, oavsett ålder och hälsotillstånd.
Riktlinjerna använder en mätenhet som kallas SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-tester utförs med standardiserade
metoder, varvid telefonen sänder med högsta certifierade effekt på
alla frekvensband som används.
Även om det kan finnas skillnader i SAR-nivåer för olika
telefonmodeller, så är alla utformade för att uppfylla relevanta
riktlinjer för exponering för radiovågor.
Mer information om SAR finns i kapitlet om säkerhet i
användarhandboken.
SAR-datainformation för invånare i länder som har antagit den
SAR-gräns som rekommenderats av ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 2 W/kg i
genomsnitt över 10 gram vävnad (t.ex. EU, Japan, Brasilien och
Nya Zeeland):
Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell vid tester
utförda av Sony Ericsson för användning vid örat är
1,16 W/kg (10g).
16
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.