Sony Ericsson E10A Cell Phone User Manual


 
radiobølger. Disse sikkerhedskrav er baseret på videnskabelige
retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmargener, der er udformet
med henblik på at tilvejebringe sikkerhed for alle personer uanset
alder og helbredstilstand.
Retningslinjerne for eksponering med radiobølger benytter en
måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). SAR-
tests udføres ved hjælp af standardiserede metoder, hvor
telefonen sender ved det højeste laboratoriegodkendte
effektniveau i alle benyttede frekvensbånd.
Der kan være forskel på SAR-niveauet for forskellige
telefonmodeller, men de er alle designet til at opfylde de relevante
sikkerhedskrav for eksponering med radiobølger.
Du finder yderligere oplysninger om SAR i kapitlet om sikkerhed i
brugervejledningen.
SAR-dataoplysninger for indbyggere i lande, der anerkender den
SAR-grænse, som anbefales af ICNIRP (International Commission
of Non-Ionizing Radiation Protection) – gennemsnitligt 2 W/kg
fordelt over ti (10) gram væv (f.eks. EU-landene, Japan, Brasilien
og New Zealand):
Den højeste SAR-værdi for denne mobiltelefonmodel, som er
testet af Sony Ericsson til brug ved øret, er 1,16 W/kg (10g).
Deutsch
Informationen zu
Funkfrequenzemissionen und den
spezifischen Absorptionsraten (SAR =
Specific Absorption Rate)
Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefonmodells E10a wurden die
einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen
berücksichtigt. Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen
Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die
Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter
und Gesundheitszustand.
3
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.