Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
10
Ελληνικά
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
φωνητικής κλήσης
1 Πιέστε .
2 Μετά τον τόνο, πραγµατοποιήστε φωνητική
κλήση µε το συνήθη τρόπο.
3 Τερµατίστε την κλήση πιέζοντας .
Για να επανακαλέσετε έναν αριθµό
χρησιµοποιώντας το κουµπί
1 Για να επανακαλέσετε έναν αριθµό,
πιέστε παρατεταµένα µέχρι να ακούσετε
έναν τόνο.
2 Τερµατίστε την κλήση πιέζοντας .
Απάντηση κλήσεων
Όταν λαµβάνετε µια κλήση , ο ήχος από το
στερεοφωνικό αυτοκινήτου διακόπτεται αυτόµατα
(σίγαση). Μπορείτε να απαντήσετε την κλήση
χρησιµοποιώντας είτε τον πίνακα ελέγχου είτε τη
λειτουργία αυτόµατης απάντησης. Για
πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία αυτόµατης
απάντησης, παρακαλούµε ανατρέξτε στον οδηγό
χρήστη του τηλεφώνου.
Για να απαντήσετε µια κλήση
Όταν το handsfree αυτοκινήτου κουδουνίσει,
πιέστε .
Για να απορρίψετε µια κλήση
Όταν το handsfree αυτοκινήτου κουδουνίσει,
πιέστε .
Για να σιγήσετε το µικρόφωνο
1 Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πιέστε
για να σιγήσετε το µικρόφωνο. Όταν το
µικρόφωνο απενεργοποιηθεί, ακούγεται ένας
τόνος.
2 Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε τη
συνοµιλία.
Ρύθµιση έντασης ήχου
Μπορείτε να ρυθµίσετε τόσο την ένταση του
µεγαφώνου όσο και την ένταση κουδουνίσµατος
του handsfree αυτοκινήτου. Όταν φτάσετε στο
µέγιστο ή στο ελάχιστο επίπεδο έντασης,
ακούγεται ένας τόνος.