Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
94
Polski
Uwaga na dzieci!
Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę samochodowym
zestawem głośnomówiącym Bluetooth, ponieważ zawiera on
małe elementy, które mogą być odłączone, co stwarza u
dziecka ryzyko zadławienia się.
Połączenia alarmowe
Ten samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth oraz
podłączone do niego urządzenie elektroniczne działają przy
użyciu sygnałów radiowych, sieci telefonii komórkowej i
naziemnej oraz funkcji programowanych przez użytkownika, w
związku z czym nie można zagwarantować połączeń w
każdych warunkach. Z tego powodu nie należy polegać
wyłącznie na urządzeniu elektronicznym jako podstawowym
środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze
zdrowiem). Nawiązywanie i odbieranie połączeń jest możliwe
po włączeniu zestawu głośnomówiącego i podłączonego do
niego urządzenia elektronicznego na obszarze będącym w
zasięgu sygnału sieci komórkowej o odpowiedniej mocy.
Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich sieciach
komórkowych lub gdy są używane pewne usługi sieciowe albo
pewne funkcje telefonu. Można to sprawdzić u lokalnego
usługodawcy.
Ograniczona gwarancja
Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma
Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson),
S-221 88 Lund, Szwecja gwarantuje, że produkt ten będzie
wolny od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub
wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później,
przez okres jednego (1) roku. Gdyby okazało się konieczne
skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy zwrócić się do
miejsca zakupu lub skontaktować się z lokalnym Centrum
Obsługi Klientów firmy Sony Ericsson.
Zakres naszych obowiązków
Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych,
materiałowych lub wad wykonania produkt będzie działać
nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi,
to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej
partnerzy serwisowi mają do wyboru naprawę lub zamianę
produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi
poniżej.
Warunki
1 Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego
naprawy lub wymiany produktu dołączony jest oryginalny
dowód zakupu, wydany pierwszemu nabywcy przez
autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Ericsson, mający
datę zakupu i numer seryjny. Firma Sony Ericsson
zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego,
jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od
momentu pierwszego zakupu produktu od sprzedawcy.
2 Jeśli produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie
Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony produkt będzie
miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub
przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie
od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana
może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych,
naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub
elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.
3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu
wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także
WAŻNE!