Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
23
Suomi
Käyttöönotto
Ennen kuin käytät auton handsfree-laitteistoa
ensimmäisen kerran puhelimen kanssa, varmista
seuraavat seikat:
Auton handsfree-laitteisto on oikein asennettu ja
siihen on kytketty virta.
Puhelimesi on toimintatilassa Bluetooth.
Auton handsfree-laitteisto on lisätty puhelimesi
Bluetooth laitteiden luetteloon.
Auton handsfree-laitteiston
lisääminen
Kun auton handsfree-laitteisto on lisätty
puhelimesi Bluetooth laitteiden luetteloon, laitteet
tunnistavat automaattisesti toisensa esimerkiksi
silloin, kun autossa on virta päällä.
Voit valita jokaiselle auton handsfree-laitteiston
kanssa käyttämällesi puhelimelle oman
väritunnuksen. Voit myös vaihtaa tietyn
väritunnuksen puhelimelta toiselle. Väri on vapaa,
kun sen tunnus vilkkuu hitaasti. Jo käytössä olevan
värin tunnus vilkkuu nopeasti.
Auton handsfree-laitteiston
lisääminen puhelimeen
1 Käynnistä auton handsfree-laitteisto.
2 Pidä -näppäintä painettuna, kunnes
väritunnus vilkkuu.
3 Paina -näppäintä toistuvasti värin
valitsemiseksi.
4 Valmistele puhelin Bluetooth laitetta varten
puhelimen käyttöohjeen mukaan. Handsfree-
laitteen tunnusluku on 0000.
Väritunnuksen säätäminen
1 Pidä -näppäintä painettuna, kunnes
väritunnus vilkkuu.
2 Paina -näppäintä toistuvasti värin
valitsemiseksi.
3 Pyöritä äänenvoimakkuuden säädintä värin
säätämiseksi.
4 Pidä -näppäintä painettuna värin
tallentamiseksi.