Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
53
Nederlands
In- of uitschakelen
U kunt de handsfree-carkit in- of uitschakelen met
de contactsleutel of met de toets , onafhankelijk
van elkaar.
Als het contact tijdens een gesprek wordt
uitgeschakeld, wordt de handsfree-carkit
automatisch uitgeschakeld als het gesprek is
beëindigd.
Als het contact uit is en de handsfree-carkit met
de toets is ingeschakeld, wordt de handsfree-
carkit één minuut na de laatste handeling
automatisch uitgeschakeld.
Als de handsfree-carkit is uitgeschakeld met de
toets , wordt een lopend gesprek naar de
telefoon doorgeschakeld.
De handsfree-carkit in- of
uitschakelen
Draai de contactsleutel om of houd ingedrukt.
Dagelijks gebruik
Als u de handsfree-carkit aan de telefoon hebt
toegevoegd, kunt u bellen via het bedieningspaneel
van de handsfree-carkit, mits deze is ingeschakeld
en binnen het bereik van de telefoon is, zonder
massieve voorwerpen ertussenin.
Een telefoon selecteren
U kunt de handsfree-carkit met maximaal vijf
telefoons gebruiken, die elk door middel van een
kleur worden aangeduid.
De handsfree-carkit zoekt bij inschakelen
automatisch naar telefoons, en begint daarbij met
de laatst gebruikte telefoon.
Handmatig een telefoon selecteren
Druk meerdere malen op totdat u de kleur-ID
van uw telefoon ziet.
Als u een Bluetooth accessoire gebruikt, moet de
Bluetooth functie in de telefoon altijd
ingeschakeld zijn.