Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
113
Türkçe
İlk kullanõm
Araç içi kullanõm setini ilk defa bir telefonla
kullanõrken, aşağõdakileri kontrol etmelisiniz:
Araç içi kullanõm seti düzgün şekilde monte
edilmiş olmalõdõr ve açõk konumda olmalõdõr.
Telefonunuzdaki Bluetooth açõk konumda
olmalõdõr.
Araç içi kullanõm seti, telefondaki cihazlar
listesine eklenmelidir.
Araç içi kullanõm setini
ekleme
Araç içi kullanõm seti telefonunuzdaki cihazlar
listesine eklendiğinde, örneğin kontak
çevrildiğinde, birbirlerini otomatik olarak tanõrlar.
Araç içi kullanõm seti ile birlikte kullandõğõnõz
her telefon için özel bir Renkli Kimlik
seçebilirsiniz. Herhangi bir Renk Kimliği için bir
telefonu bir başka telefonla değiştirebilirsiniz. Renk
Kimliğinin yavaşça yanõp sönmesi, boş olan rengi
belirtir. Kullanõlan bir renk ise, Renk Kimliğinin
hõzlõ yanõp sönmesiyle belirtilir.
Araç içi kullanõm setini bir telefona
eklemek için:
1 Araç içi kullanõm setini açõk konuma getirin.
2 Renk Kimliği yanõp sönene kadar, tuşunu
basõlõ tutun.
3 Renk seçmek için, arka arkaya tuşuna
basõn.
4 Telefonunuzu, telefonunuzun kullanõm
kõlavuzuna göre hazõrlayõn. Araç içi kullanõm
setinin şifresi 0000’dõr.
Renkli Kimliğe ince ayar yapmak için:
1 Renk Kimliği yanõp sönene kadar, tuşunu
basõlõ tutun.
2 Renk seçmek için, arka arkaya
tuşuna basõn.
3 Renge ince ayar yapmak için, ses kontrolünü
çevirin.
4 Rengi kaydetmek için tuşunu basõlõ tutun.