Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
107
Svenska
radiovågor, som fastställts av nationella myndigheter och
internationella hälsovårdsmyndigheter när den används med
kompatibla mobiltelefoner från Sony Ericsson eller Ericsson.
Bilkörning
Kontrollera lagar och bestämmelser vad gäller användning av
mobiltelefon och handsfree-utrustning i det område du befinner
dig i. Koncentrera dig alltid helt och fullt på bilkörningen och
stanna till och parkera innan du ringer upp någon eller tar emot
ett samtal om vägförhållandena kräver det. Radiofrekvent
energi (RF) kan påverka vissa elektroniska system i
motorfordon, till exempel bilstereo och säkerhetsutrustning.
Fråga biltillverkarens representant för att vara säker på att
mobiltelefonen eller bilhandsfreen inte påverkar bilens
elektroniska system.
Elektronisk utrustning
De flesta moderna elektroniska enheter är skärmade från
radiofrekvent energi. Dock inte alla, tänk därför på följande:
Använd inte den här bilhandsfreen som unyttjar Bluetooth i
närheten av sjukhusutrustning utan att be om tillåtelse. Om du
använder personlig medicinsk utrustning, till exempel en
pacemaker eller en hörapparat, kan du läsa mer i telefonens
användarhandbok.
Sprängning
Stäng av alla elektroniska enheter när du är i ett
sprängningsområde eller där det finns skyltar som uppmanar
dig att stänga av tvåvägsradio för att inte störa
sprängningsutrustning. Fjärrstyrda RF-enheter används ofta
för att utlösa sprängladdningar.
Potentiellt explosiva miljöer
Stäng av elektroniska enheter där miljön kan vara explosiv.
Det är ovanligt, men elektroniska enheter kan ge upphov till
gnistor. Gnistor kan i sådana områden orsaka explosion eller
brand som kan leda till kroppsskada eller dödsfall. Potentiellt
explosiva miljöer är oftast, men inte alltid, tydligt markerade.
Barn
Låt inte barn leka med bilhandsfreen. Den innehåller smådelar
som kan lossna och utgöra en kvävningsrisk.
Nödsamtal
Den här bilhandsfreen med Bluetooth och den elektroniska
enhet som är ansluten till handsfreen använder radiosignaler,
mobila och fasta nätverk utöver användarprogrammerade
funktioner, vars anslutning inte är garanterad under alla
förutsättningar. Därför ska du aldrig förlita dig helt på någon
elektronisk enhet för viktig kommunikation (till exempel
nödsamtal). Kom ihåg att för att kunna ta emot och ringa
samtal måste handsfreen och den elektroniska enhet som är
ansluten till handsfreen vara påslagen och du måste befinna
dig inom ett näts täckningsområde. Nödsamtal kan eventuellt
inte ringas via alla mobiltelefonnät eller när vissa nättjänster
och/eller telefonfunktioner används. Hör efter med din lokala
nätoperatör.
VIKTIGT!