Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
30
Suomi
Autostereon vaimentajan
asentaminen auton handsfree-
laitteiston kanssa
1 Kytke auton akku irti.
2 Katso asennuskaaviota sivulla 3. Toista kohdat
2–4 kuten ohjeissa ”Auton handsfree-
laitteiston asentaminen” sivulla 29.
3 Poista keltainen musiikin vaimennustoiminnon
johdin, koska sitä ei tarvita erillisen musiikin
vaimentajan kanssa. Katso A-kirjainta
asennuskaaviossa sivulla 3.
4 Kytke sininen sytytysvirran tarkkailujohdin
auton sytytysjärjestelmään. Katso B-kirjainta
asennuskaaviossa sivulla 3.
5 Kytke autostereon vaimentajan kaapelin
ruskea pää autostereon kaiuttimiin.
6 Kytke autostereon vaimentajan kaapelin musta
ja keltainen pää autostereoon.
7 Toista kohdat 8–9 kuten ohjeissa ”Auton
handsfree-laitteiston asentaminen” sivulla 29.
Lisätietoja
Turvallinen ja tehokas käyttötapa
Jos tähän auton Bluetooth handsfree-laitteistoon tehdään
teknisiä muutoksia ilman Sony Ericssonin nimenomaista
lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitteistoa.
Tarkista kaikki Bluetooth laitteiden kansallisiin vaatimuksiin tai
rajoituksiin liittyvät poikkeukset ennen tämän tuotteen käyttöä.
Tuotteen huolto-ohjeita
Älä altista tuotetta nesteille tai kosteudelle.
Älä altista tuotetta äärimmäisen korkeille tai
matalille lämpötiloille.
Älä altista tuotetta palavalle kynttilälle, savukkeelle,
sikarille, avotulelle tai muulle lämmönlähteelle.
Älä pudota, heitä tai yritä taivuttaa tuotetta, sillä
kovakourainen käsittely voi vaurioittaa sitä.
Älä käytä mitään muita kuin Sony Ericssonin tai Ericssonin
alkuperäisiä tämän tuotteen kanssa käytettäviksi
tarkoitettuja lisälaitteita. Muiden kuin Ericssonin tai Sony
Ericssonin toimittamien lisälaitteiden käyttäminen saattaa
johtaa laitteen tehottomuuteen, tuotteen vaurioitumiseen,
tulipaloon, sähköiskuun tai vammaan. Takuu ei koske
sellaisia tuotteen vikoja, jotka ovat aiheutuneet muiden
kuin alkuperäisten lisälaitteiden käytöstä.
Älä yritä irrottaa tuotteen osia. Tuotteessa ei ole sellaisia
osia, jotka kuluttaja voi itse huoltaa tai korvata. Vain Sony
Ericssonin valtuuttamat huoltoliikkeet voivat huoltaa tai
korvata osan.
Voit halutessasi ostaa erillisen autostereon
vaimentajan.
Lue tämä, ennen kuin otat Bluetooth handsfree-laitteiston käyttöön.