Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
112
Türkçe
Talimatlar
Bu kullanõm kõlavuzundaki talimatlar, araç içi
kullanõm seti düğmeleri ve telefon tuşlarõna göre
anlatõlmõştõr. Örneğin, bir çağrõyõ cevaplamak için
araç içi kullanõm setindeki ğmesine veya
telefondaki tuşlara basabilirsiniz.
Kontrol paneline genel bakõş
2
6
1
5
4
3
ağrõ yapma ve cevaplama.
2 Açma/Kapatma. Çağrõlarõ bitirme ve
reddetme.
3 Ses kontrol düğmesi.
4 Renkli Kimlik, her bir renk eklenen bir
başka telefonu belirtir.
5 Telefon seçin. Araç içi kullanõm setini
telefona ekleyin. Renk seçin.
6 Mikrofonu sessiz/sesli yapma alma.