Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
85
Polski
Nawiązywanie połączeń
Połączenia można nawiązywać za pomocą panelu
sterowania samochodowego zestawu
głośnomówiącego, korzystając z funkcji
głosowego wybierania numerów lub posługując się
klawiszami telefonu.
Aby można było korzystać z funkcji głosowego
wybierania numerów, trzeba przedtem włączyć ją
w telefonie i nagrać polecenia głosowe. Więcej
informacji można znaleźć w instrukcji obsługi
telefonu.
Jak nawiązać połączenie,
korzystając z telefonu
1 Posłuż się klawiaturą telefonu lub skorzystaj
ze spisu telefonów.
2 Zakończ połączenie, naciskając przycisk .
Jak nawiązać połączenie,
korzystając z funkcji głosowego
wybierania numerów
1 Naciśnij przycisk .
2 Po sygnale wybierz głosowo numer, tak jak to
zwykle robisz.
3 Zakończ połączenie, naciskając przycisk .
Jak ponownie wybrać numer,
korzystając z przycisku
1 Aby ponownie wybrać numer, naciśnij i
przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sygnał.
2 Zakończ połączenie, naciskając przycisk .
Odbieranie połączeń
Gdy przychodzi połączenie, stereofoniczne radio
samochodowe jest automatycznie wyciszane.
Połączenie można odebrać, korzystając z panelu
sterowania lub z trybu automatycznego odbierania.
Informacje dotyczące trybu automatycznego
odbierania można znaleźć w instrukcji obsługi
telefonu.
Jak odebrać połączenie
Gdy z samochodowego zestawu głośnomówiącego
słychać sygnał dzwonka, naciśnij przycisk .
Jak odrzucić połączenie
Gdy z samochodowego zestawu głośnomówiącego
słychać sygnał dzwonka, naciśnij przycisk .