Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
104
Svenska
Installation
Bilhandsfreen HCB-300 Bluetooth levereras med
följande utrustning:
elektronisk dosa med kardborrband (1.)
extern högtalare (2.)
manöverpanel med klisterremsa (3.)
mikrofon (4.)
kablar (strömkablar, tändningsavkänning,
musikdämpning)
användarhandbok.
Kontrollera att bilhandsfree-utrustningen installeras
på en säker plats. Om bilen är utrustad med en
krockkudde bör du kontrollera att bilhandsfree-
utrustningen inte stör dess funktion.
Installera bilhandsfreen
1 Koppla från bilbatteriet.
2 Placera den elektroniska dosan under bilens
instrumentbräda. Se även
installationsanvisningarna på sidan 2.
Ovansidan av den elektroniska dosan bör vara
riktad mot föraren utan något metallhinder
mellan dosan och föraren. Använd
kardborrbandet som medföljer för att sätta fast
den elektroniska dosan.
} Anslut strömkablarna (röd och svart),
musikdämpningskabeln (gul) och
tändningsavkänningskabeln (blå) till
dosan .
3 Anslut den svarta strömkabeln till minusjord.
Anslut den röda strömkabeln, med den
integrerade säkringen, till bilbatteriets positiva
pol. Observera att andra strömspänningar än
12 volt kan skada utrustningen.
4 Anslut den gula musikdämpningskabeln till
bilstereon. Se A i installationsanvisningarna på
sidan 2.
5 Anslut den blå tändningsavkänningskabeln
till bilens tändning. Se B i
installationsanvisningarna på sidan 2.
Bilhandsfreen bör installeras av auktoriserad
personal.
1
2
3
4