Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
18
Ελληνικά
Παιδιά
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν µε το Bluetooth handsfree
αυτοκινήτου σας, καθώς αυτό περιέχει µικρά εξαρτήµατα τα
οποία µπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν
κίνδυνο πνιγµού.
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Αυτό το Bluetooth handsfree αυτοκινήτου και η ηλεκτρονική
συσκευή που συνδέεται µε το handsfree, λειτουργούν µε
σήµατα ραδιοσυχνοτήτων, κυψελωτά και επίγεια δίκτυα, όπως
και προγραµµατισµένες από το χρήστη λειτουργίες, οι οποίες
δεν εγγυώνται τη σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Εποµένως,
δεν πρέπει ποτέ να στηρίζεστε αποκλειστικά σε οποιαδήποτε
ηλεκτρονική συσκευή για την απαραίτητη επικοινωνία σας
(όπως ιατρικές ανάγκες). Μην ξεχνάτε ότι για να
πραγµατοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις, το handsfree και η
ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται µε το handsfree πρέπει
να είναι ενεργοποιηµένα και σε περιοχή που καλύπτεται µε
επαρκή ισχύς σήµατος. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν
µπορεί να είναι δυνατές σε όλα τα κυψελοειδή τηλεφωνικά
δίκτυα ή όταν χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες υπηρεσίες του
δικτύου και / ή του τηλεφώνου. Συµβουλευθείτε τον τοπικό
σας παροχέα υπηρεσιών.
Περιορισµένη Εγγύηση
Βάσει των όρων της παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης, η
Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson),
S-221 88 Lund, Sweden εγγυάται ότι αυτό το Προϊόν είναι
κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς του από τον
καταναλωτή, απαλλαγµένο από ελαττώµατα σχεδιασµού,
υλικού και κατασκευής και ότι θα καλύπτεται από τέτοια
ελαττώµατα για διάστηµα ενός (1) έτους. Εάν το προϊόν σας
χρειαστεί επισκευή, παρακαλώ επιστρέψτε το στο κατάστηµα
αγοράς του ή απευθυνθείτε στο τοπικό Customer Care Centre
της Sony Ericsson για περισσότερες πληροφορίες.
Οι υποχρεώσεις µας
Εάν, κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας εγγύησης,
αυτό το Προϊόν σταµατήσει να λειτουργεί υπό κανονική χρήση
και συντήρηση, λόγω ελαττωµάτων των υλικών, του
σχεδιασµού ή της κατασκευής, τότε οι εξουσιοδοτηµένοι
αντιπρόσωποι ή οι service partner της Sony Ericsson, κατά
την κρίση τους, είτε θα επισκευάσουν ή θα αντικαταστήσουν
το Προϊόν σύµφωνα µε τις συνθήκες και τους όρους που
αναφέρονται στο παρόν.
Όροι
1 Η παρούσα εγγύηση εφαρµόζεται µόνο εφόσον επιδειχθεί
το φυλλάδιο υποστήριξης (Ericsson Service and Support)
ή η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς που εκδόθηκε από τον
πωλητή και παραδόθηκε στον αγοραστή, και εφόσον
αναγράφεται σε αυτά ο αριθµός σειράς του Προϊόντος και η
ηµεροµηνία αγοράς του. Η Sony Ericsson διατηρεί το
δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της
εγγυήσεως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί ή
αλλοιωθεί µετά την αρχική αγορά του Προϊόντος.
2 Εάν η Sony Ericsson επισκευάσει ή αντικαταστήσει το
Προϊόν, το επισκευασµένο ή από αντικατάσταση Προϊόν θα
καλύπτεται από εγγύηση για τον υπολειπόµενο χρόνο της
αρχικής περιόδου εγγύησης ή για ενενήντα (90) ηµέρες
από την ηµεροµηνία επισκευής, όποιο ισχύσει τελευταίο. Η
επισκευή ή η αντικατάσταση µπορεί να γίνει µε λειτουργικά
ισοδύναµη επισκευασµένη συσκευή. Τα ελαττωµατικά
τµήµατα ή εξαρτήµατα που αντικαταστάθηκαν γίνονται
ιδιοκτησία της Sony Ericsson.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!