Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
52
Nederlands
Eerste gebruik
Voordat u de handsfree-carkit voor de eerste keer
met een telefoon gebruikt, moet u het volgende
controleren:
de handsfree-carkit moet correct zijn
aangesloten en zijn ingeschakeld;
Bluetooth moet op uw telefoon zijn
ingeschakeld;
de handsfree-carkit moet aan de lijst apparaten
in de telefoon zijn toegevoegd.
De handsfree-carkit
toevoegen
Wanneer de handsfree-carkit aan de lijst met
apparaten in de telefoon is toegevoegd, herkennen
deze elkaar automatisch als bijvoorbeeld de
autosleutel in het contact wordt gestoken.
U kunt een specifieke kleur kiezen voor elke
telefoon die u met de handsfree-carkit gebruikt.
U kunt ook een telefoon door een andere telefoon
vervangen voor een bepaalde kleur. Een kleur die
nog vrij is, wordt aangeduid door middel van het
langzaam knipperende kleur-ID. Een kleur die al in
gebruik is, wordt aangeduid door middel van een
snel knipperend kleur-ID.
De handsfree-carkit aan een telefoon
toevoegen:
1 Schakel de handsfree-carkit in.
2 Houd ingedrukt totdat de kleur-ID
knippert.
3 Druk meerdere malen op om een kleur
te selecteren.
4 Maak uw telefoon gebruiksklaar volgens de
aanwijzingen in de handleiding van de
telefoon. Het wachtwoord van de handsfree-
carkit is 0000.
Een kleur-ID afstemmen
1 Houd ingedrukt totdat de kleur-ID
knippert.
2 Druk meerdere malen op om een kleur
te selecteren.
3 Draai aan de volumeknop om de kleur af
te stemmen.
4 Houd ingedrukt om de gekozen kleur op
te slaan.