Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
84
Polski
Włączanie lub wyłączanie
Samochodowy zestaw głośnomówiący można
włączyć lub wyłączyć albo za pomocą kluczyka
zapłonu, albo za pomocą przycisku , przy czym
oba sposoby są wzajemnie niezależne.
•Jeśli zapłon zostanie wyłączony podczas
trwającego połączenia, to po jego zakończeniu
nastąpi automatyczne wyłączenie
samochodowego zestawu głoś nomówiącego.
•Jeśli zapłon jest wyłączony, a samochodowy
zestaw głośnomówiący został włączony za
pomocą przycisku , to zestaw zostanie
automatycznie wyłączony po upływie minuty od
chwili ostatniego działania.
•Jeśli samochodowy zestaw głośnomówiący
zostanie wyłączony za pomocą przycisku ,
to aktywne połączenie będzie przekazane do
telefonu.
Jak włączyć lub wyłączyć
samochodowy zestaw
głośnomówiący
Przekręć w stacyjce kluczyk zapłonu lub naciśnij i
przytrzymaj przycisk .
Codzienne użytkowanie
Po dodaniu samochodowego zestawu
głośnomówiącego do telefonu można nawiązywać
i odbierać połączenia za pomocą panelu sterowania
zestawu, o ile jest on włączony i znajduje się w
zasięgu telefonu, a między oboma urządzeniami
nie ma żadnych litych obiektów.
Wybieranie telefonu
Samochodowy zestaw głośnomówiący może być
używany z maksymalnie pięcioma telefonami,
zktórych każdy jest reprezentowany
innym kolorem.
Po włączeniu samochodowy zestaw
głośnomówiący automatycznie szuka telefonów,
zaczynając od ostatnio używanego aparatu.
Jak samodzielnie wybrać telefon
Naciskaj kilkakrotnie przycisk , aż wskaźnik
kolorystyczny przyjmie kolor reprezentujący
odpowiedni telefon.
Używając akcesoriów korzystających z technologii
Bluetooth, należy zawsze pamiętać, aby funkcja
Bluetooth była włączona w telefonie.