Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
59
Nederlands
8 Kies een geschikte locatie voor het
bedieningspaneel op het dashboard van de
auto. De bestuurder van de auto moet de
toetsen van het bedieningspaneel vanuit de
normale zithouding kunnen bereiken.
Controleer of de kabel lang genoeg is om het
elektronicakastje te bereiken. Verwijder de
plakstrip van het bedieningspaneel. Plaats het
bedieningspaneel op de gekozen locatie. Sluit
het bedieningspaneel aan op het
elektronicakastje .
9 Sluit de accuklemmen weer aan op de accu.
Een geavanceerde
muziekuitschakelfunctie op de
handsfree-carkit installeren
1 Haal de accuklemmen van de accu.
2 Zie het installatieschema op pagina 3. Ga
verder met stap 2-4 van de instructies bij “De
installatieprocedure” op pagina 58.
3 Knip de gele kabel voor de
muziekuitschakelfunctie door: deze is niet
nodig met een geavanceerde
muziekuitschakelfunctie. Zie A op het
installatieschema op pagina 3.
4 Sluit de blauwe startdetectiekabel aan op de
ontsteking van de auto. Zie B op het
installatieschema op pagina 3.
5 Sluit het bruine uiteinde van de kabel voor de
geavanceerde muziekuitschakelfunctie aan op
de luidsprekers van de geluidsinstallatie in de
auto.
6 Sluit de zwarte en gele uiteinden van de kabel
voor de geavanceerde muziekuitschakelfunctie
aan op de geluidsinstallatie in de auto.
7 Ga verder met stap 8-9 bij “De
installatieprocedure” op pagina 58.
U kunt de geavanceerde muziekuitschakelfunctie
los kopen.