Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
38
Magyar
Be- és kikapcsolás
Az autós kihangosítót az autó gyújtásával vagy a
gombbal kapcsolhatja be és ki. Ez a két
lehetőség egymástól függetlenül használható.
Ha a gyújtást folyamatban levő hívás közben
kapcsolja ki, akkor az autós kihangosító a hívás
befejeztével automatikusan kikapcsol.
Ha a gyújtás ki van kapcsolva, és a gombbal
bekapcsolja az autós kihangosítót, akkor a
kihangosító az utolsó művelet befejezése után
egy perccel automatikusan kikapcsol.
Ha a gombbal kikapcsolja az autós
kihangosítót, akkor a folyamatban levő hívást a
telefonon folytathatja.
Az autós kihangosító be- és
kikapcsolása
Fordítsa el a gyújtáskulcsot, vagy nyomja meg és
tartsa lenyomva a gombot.
Mindennapos használat
Miután felvette az autós kihangosítót a telefonba,
az autós kihangosító kezelőpaneljének
használatával kezdeményezhet és fogadhat
hívásokat, ha a kihangosító be van kapcsolva,
a telefon hatókörén belül helyezkedik el, és a két
készülék között nincs fizikai akadály.
Telefon kiválasztása
Az autós kihangosítót akár öt telefonnal is
használhatja, melyek mindegyikét egy-egy
szín jelöli.
Az autós kihangosító bekapcsolásakor az
automatikusan elkezd telefonokat keresni, a
keresést a legutóbb használt telefonnal kezdve.
Telefon kiválasztása kézzel
Nyomja meg ismételten a gombot addig,
amíg meg nem jelenik a telefonjához tartozó
színazonosító.
Bluetooth-tartozék használata esetén mindig
győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth-
funkciója be van kapcsolva.