Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
55
Nederlands
De microfoon uitschakelen
1 Druk tijdens een gesprek op om de
microfoon uit te schakelen. Als de microfoon
is uitgeschakeld, hoort u een toon.
2 Druk nogmaals op om het gesprek te
hervatten.
Het volume regelen
U kunt het volume van de luidspreker en van de
beltoon van de handsfree-carkit regelen. Bij de
minimale en maximale volumestand hoort u
een toon.
Het luidsprekervolume regelen
Draai tijdens een gesprek aan de volumeknop om
het volume hoger of lager te zetten.
Het beltoonvolume regelen
Als u niet in gesprek bent, draait u aan de
volumeknop om het beltoonvolume hoger of lager
te zetten.
Geluid overzetten
Afhankelijk van het type telefoon dat u gebruikt,
kunt u tijdens een gesprek het geluid van de
telefoon naar de handsfree-carkit overzetten.
Het geluid naar de handsfree-carkit
overzetten
Druk tijdens een gesprek op op de
handsfree-carkit.
Zie de gebruikershandleiding van de telefoon als
u het geluid van de handsfree-carkit naar de
telefoon wilt overzetten.