Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
103
Svenska
Anslutningen avbryts
Det hörs ett kort ljud om anslutningen mellan
telefonen och bilhandsfreen avbryts. Försök ansluta
igen genom att trycka på .
Använda headset och bilhandsfree
Se efter i telefonens användarhandbok om och i så
fall hur telefonen fungerar med flera enheter.
Återställa bilhandsfreen
Det kan hända att du vill återställa bilhandsfreen till
standardinställningarna.
Återställa bilhandsfreen
1 Sätt på bilhandsfreen.
2 Håll intryckt tills färg-ID:t blinkar och en
lång ton hörs.
3 Håll intryckt tills en lång ljus ton hörs.
4 Nu har bilhandsfreen återställts.
En del bilhandsfree-funktioner
fungerar inte
Om du märker att det inte går att använda alla
bilhandsfreens funktioner bör du se efter i
telefonens användarhandbok om telefonen stöder de
aktuella funktionerna. Du kan också fråga någon av
Sony Ericssons servicepartners.
Användarhandböcker och information om vilka
funktioner som stöds av olika Ericsson- och
Sony Ericsson-mobiltelefoner finns på
www.SonyEricsson.com/support.