Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
105
Svenska
6 Placera mikrofonen på en stadig plats i bilen,
helst i mitten ovanför vindrutan. Rikta den mot
föraren och bort från högtalaren/högtalarna.
Placera den på säkert avstånd från luftflöden,
exempelvis från fönster och ventilation.
Kontrollera att kabeln når fram till den
elektroniska dosan. Anslut mikrofonen till den
elektroniska dosan .
7 Placera högtalaren minst 50 cm från
mikrofonen. Kontrollera att kabeln når fram till
den elektroniska dosan. Anslut den externa
högtalaren till den elektroniska dosan .
8 Välj en lämplig plats på instrumentbrädan för
manöverpanelen. Föraren måste kunna nå
knapparna från sin normala körställning.
Kontrollera att kabeln når fram till den
elektroniska dosan. Ta bort skyddsfilmen från
manöverpanelens klisterremsa. Placera
manöverpanelen på den plats du har valt ut.
Anslut manöverpanelen till den elektroniska
dosan .
9 Anslut bilbatteriet.
Installera avancerad musikdämpning
i bilhandsfreen
1 Koppla från bilbatteriet.
2 Se installationsanvisningarna på sidan 3.
Fortsätt enligt steg 2–4 i anvisningarna
”Installera bilhandsfreen” på sidan 104.
3 Kapa av den gula musikdämpningskabeln,
den behövs inte när du använder avancerad
musikdämpning. Se A i
installationsanvisningarna på sidan 3.
4 Anslut den blå tändningsavkänningskabeln till
bilens tändning. Se B i
installationsanvisningarna på sidan 3.
5 Anslut den bruna änden av den avancerade
musikdämpningskabeln till bilstereons
högtalare.
6 Anslut de svart-gula ändarna av den
avancerade musikdämpningskabeln till
bilstereon.
7 Fortsätt enligt steg 8–9 i ”Installera
bilhandsfreen” på sidan 104.
Du kan köpa en separat utrustning för avancerad
musikdämpning.