Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
47
Magyar
létfontosságú (pl. egészségügyi veszélyhelyzetben).
Ne feledje, hogy a hívások kezdeményezéséhez és
fogadásához a mobiltelefont be kell kapcsolni, és megfelelő
jelerősségű szolgáltatási területen kell tartózkodnia. Némelyik
cellás rádiótelefon-hálózatban, illetve bizonyos hálózati
szolgáltatások és/vagy mobiltelefon-funkciók használata
esetén nem lehetségesek segélykérő hívások. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatónál.
Korlátozott jótállás
Ennek a korlátozott jótállásnak az alapján a Sony Ericsson
Mobile Communications AB (Sony Ericsson) (S-221 88 Lund,
Svédország) garantálja, hogy a vevő által történő eredeti
vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban a
termék tervezési, kivitelezési és anyaghibáktól mentes.
Amennyiben a termék garanciális szervizre szorul, kérjük,
vigye vissza azt ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta,
vagy további információkért lépjen kapcsolatba a helyi
Sony Ericsson ügyfélszolgálati központtal.
Amit megteszünk
Amennyiben a termék a jótállás időszakában anyaghiba vagy
kivitelezési hiba miatt normál használat és megfelelő
szolgáltatás közben hibásan működik, a Sony Ericsson
márkakereskedői és szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek
teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják
vagy kicserélik a terméket.
Feltételek
1 A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a
kicserélendő termékkel együtt bemutatják a kereskedő
által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát is, és a
nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a
vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális
szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az
információkat a termék eredeti vásárlását követően
eltávolították vagy módosították.
2 Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a
megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az
eredeti jótállásból még hátra levő időtartamra vagy a
javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra,
illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A
javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű javított
alkatrésszel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy
szerkezeti egység a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3 A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos
használatából és kopásából, valamint a nem
rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra,
beleértve többek között a termék szokásostól eltérő, a
termékre vonatkozó használati és karbantartási
utasításoknak nem megfelelő használatát. Ezenkívül nem
érvényes a jótállás balesetből, módosításból vagy
változtatásból, vis majorból, valamint folyadékok miatti
károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén.
4 Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén,
amelyeket a nem a Sony Ericsson által felhatalmazott
szakember által végzett helytelen javítások, módosítások
vagy egyéb szerviz okozott.
5 A jótállás nem terjed ki a terméknek az autóba való
beszerelésére.
6 A terméken levő bármelyik plomba megsértése a jótállás
érvénytelenné válásával jár.
7 EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓ
TÁLLÁSON
KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN ADOTT
KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT
JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A
FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLNAK