Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
91
Polski
Jak z samochodowym zestawem
głośnomówiącym zainstalować
zaawansowany zestaw
wyciszający muzykę
1 Odłącz akumulator samochodu.
2 Zobacz schemat instalacji zamieszczony na
stronie 3. Postępuj zgodnie z punktami 2-4
instrukcji „Jak zainstalować samochodowy
zestaw głośnomówiący” na stronie 89.
3 Odetnij żółty kabel układu wyciszania muzyki,
gdyż nie jest on potrzebny, gdy masz
zaawansowany zestaw wyciszają cy muzykę.
Zobacz obszar A na schemacie instalacji
zamieszczonym na stronie 3.
4 Podłącz niebieski kabel układu wykrywania
zapłonu do odpowiednich styków stacyjki
samochodu. Zobacz obszar B na schemacie
instalacji zamieszczonym na stronie 3.
5 Podłącz brązowy koniec kabla
zaawansowanego zestawu wyciszającego
muzykę do stereofonicznych głośników
samochodowych.
6 Podłącz czarne i żółte końce kabla
zaawansowanego zestawu wyciszającego
muzykę do stereofonicznego radia
samochodowego.
7 Postępuj zgodnie z punktami 8-9 instrukcji
„Jak zainstalować samochodowy zestaw
głośnomówiący” na stronie 89.
Zaawansowany zestaw wyciszający muzykę można
kupić oddzielnie.