Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
26
Suomi
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää sekä auton handsfree-laitteiston
kaiuttimen että soittoäänen voimakkuutta.
Kuulet äänimerkin, kun äänenvoimakkuus on
pienimmillään tai suurimmillaan.
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden
säätäminen
Puhelun aikana pyöritä äänenvoimakkuuden
säädintä kaiuttimen äänenvoimakkuuden
säätämiseksi.
Soittoäänen säätäminen
Kun et puhu puhelua, pyöritä äänenvoimakkuuden
säädintä soittoäänen äänenvoimakkuuden
säätämiseksi.
Äänen siirtäminen
Joitakin puhelintyyppejä käyttäessäsi voit siirtää
äänen puhelimesta auton handsfree-laitteistoon
puhelun aikana.
Äänen siirtäminen auton handsfree-
laitteistoon
Paina puhelun aikana handsfree-ohjauspaneelin
-näppäintä.
Katso puhelimen käyttöohjeesta ohjeita äänen
siirtämiseen auton handsfree-laitteistosta
puhelimeen.