Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
109
Svenska
Vissa länder/delstater tillåter inte uteslutning eller begränsning
av tillfälliga eller indirekta skador eller begränsning av
underförstådda garantier, varför begränsningarna eller
undantagen ovan kanske inte gäller dig. Garantin påverkar inte
konsumentens lagliga rättigheter under gällande lag eller
konsumentens rättigheter gentemot säljaren med
utgångspunkt i försäljnings-/köpekontrakt.
Funktioner med Bluetooth
Den här produkten stöder headset-profilen och
handsfree-profilen.