Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
97
Svenska
Inledning
Bilhandsfreen Bluetooth™ HCB-300
har konstruerats för att användas i
bilen och gör det möjligt att på ett säkert och
bekvämt sätt ringa och besvara samtal medan
du kör. Du bör läsa avsnitten Säker och effektiv
användning och Begränsad garanti i den här
användarhandboken innan du använder
bilhandsfreen.
Hur använder jag bilhandsfreen?
När du sätter på tändningen känner bilhandsfreen av
mobiltelefonen som då ansluts automatiskt. De
båda enheterna är nu redo och du kan ringa och
besvara samtal. Det går att använda upp till fem
olika mobiltelefoner med bilhandsfreen.
Vilka telefoner kan jag använda
med bilhandsfreen?
Det går att använda alla telefoner som har
Bluetooth. Bilhandsfreen är kompatibel med
telefoner som använder Bluetooth från
Sony Ericsson och exempelvis Nokia, Motorola
och Siemens.
Tillbehör
Det finns en mängd praktiska tillbehör
till bilhandsfreen.
Avancerad musikdämpning HCE-16 – ansluter
telefonljudet till bilstereohögtalarna.
Svanhalsmikrofon HCE-14 – gör att mikrofonen
kommer närmare munnen.
Om du använder en Sony Ericsson-telefon
tillsammans med bilhandsfreen finns även
följande tillbehör:
En särskild hållare, till exempel HCH-38 för
K700, i kombination med antennkabelkontakt
HCE-12, vilket ger bättre mottagning.
Cigarettändaradapter CLA-11 – laddar telefonen.
Observera att bilhandsfreen ska installeras av
auktoriserad personal. Fråga bilåterförsäljaren
vilka installationstekniker som rekommenderas.
Se ”Installation” på sidan 104.