Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
33
Suomi
Viallinen laite
Jos Tuote osoittautuu takuuaikana virheellisten materiaalien
tai valmistusvirheen vuoksi vialliseksi siinä normaalissa
käytössä, johon se on tarkoitettu, Sony Ericssonin valtuutetut
jälleenmyyjät tai huoltoliikkeet voivat harkintansa mukaan joko
korjata Tuotteen tai vaihtaa sen tässä mainituin ehdoin.
Ehdot
1 Takuu on voimassa vain, jos korjattavan tai vaihdettavan
Tuotteen mukana esitetään alkuperäinen tosite, jonka
myyjä on kirjoittanut alkuperäiselle ostajalle ja josta
ilmenee Tuotteen ostopäivämäärä ja sarjanumero. Sony
Ericsson pidättää oikeuden kieltäytyä takuupalvelusta, jos
yllä mainittuja tietoja on poistettu tai muutettu Tuotteen
alkuperäisen ostopäivän jälkeen.
2 Jos Sony Ericsson korjaa tai vaihtaa Tuotteen, korjatun tai
vaihdetun Tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen
voimassaoloajan jäljellä olevan ajan loppuun saakka tai
yhdeksänkymmentä (90) päivää korjauspäivästä lukien
riippuen siitä, kumpi on pitempi. Korjauksessa tai
vaihdossa saatetaan käyttää toiminnallisesti
samanarvoisia kunnostettuja osia. Vaihdetut vialliset osat
tai komponentit ovat Sony Ericssonin omaisuutta.
3 Tämä takuu ei korvaa mitään Tuotteen normaalista
käytöstä ja kulumisesta tai väärinkäytöstä tai tälle
Tuotteelle laadittujen käyttö- ja huolto-ohjeiden vastaisesta
käytöstä johtuvia vikoja. Tämä takuu ei korvaa myöskään
vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuden, lisäysten tai
asennusten tai luonnonvoimien seurauksena tai siitä, että
tuotteen päälle on kaatunut nestettä.
4 Tämä takuu ei koske sellaisia tuotteen vikoja, jotka ovat
aiheutuneet muun kuin Sony Ericssonin valtuuttaman
henkilön suorittamasta virheellisestä asennuksesta,
lisäyksestä tai huollosta.
5 Takuu ei koske tuotteen asennusta autoon.
6 Tuotteen yhdenkin sinetin rikkominen voi mitätöidä takuun.
7 EI OLE OLEMASSA MUITA NIMENOMAISIA TAKUITA,
KIRJALLISIA TAI SUULLISIA, KUIN TÄMÄ PAINETTU
RAJATTU TAKUU. ILMAN RAJOITUSTA KAIKKI
EPÄSUORAT TAKUUT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT
TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN
KOHTEEKSI TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN, ON RAJATTU TÄMÄN RAJATUN
TAKUUN KESTON AJAKSI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA
SONY ERICSSON TAI SEN LISENSSINHALTIJA EI OLE
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VÄLILLISISTÄ TAI
VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN
MENETETYISTÄ LIIKEVOITOISTA TAI KAUPALLISISTA
TAPPIOISTA. TÄMÄ TAKUU EI VÄHENNÄ
LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIASI MYYJÄÄN NÄHDEN.
Joissakin maissa välillisten tai välittömien vahingonkorvausten
poissulkeminen tai rajoittaminen tai epäsuorien takuiden
rajoittaminen ei ole sallittua, joten edellä olevat rajoitukset tai
poissulkemiset eivät mahdollisesti koske sinua. Tuotteen
takuu ei rajoita voimassa olevan kansallisen lainsäädännön
mukaisia kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia eikä kuluttajan niitä
jälleenmyyjään kohdistuvia oikeuksia, jotka seuraavat heidän
myynti-/ostosopimuksestaan.
Tuetut Bluetooth toiminnot
Tämä tuote tukee headset-profiilia ja handsfree-profiilia.