Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
81
Polski
Wprowadzenie
Samochodowy zestaw
głośnomówiący HCB-300
Bluetooth™ został zaprojektowany do użytku w
samochodach. Umożliwia bezpieczne i wygodne
nawiązywanie i odbieranie połączeń podczas
prowadzenia pojazdu. Przed przystąpieniem do
korzystania z samochodowego zestawu
głośnomówiącego należy zapoznać się z częściami
Bezpieczna i efektywna eksploatacja oraz
Ograniczona gwarancja zawartymi w tej
instrukcji obsługi.
W jaki sposób można korzystać z
samochodowego zestawu
głośnomówiącego?
Gdy w stacyjce zostanie przekręcony kluczyk
zapłonu, samochodowy zestaw głośnomówiący
rozpozna używany telefon komórkowy, po czym
oba urządzenia automatycznie się połączą.
Urządzenia będą wówczas gotowe do
nawiązywania i odbierania połączeń.
Samochodowy zestaw głośnomówiący może być
wykorzystywany z maksymalnie pięcioma
telefonami.
Jakich telefonów można używać z
samochodowym zestawem
głośnomówiącym?
Można używać dowolnego telefonu wyposażonego
w funkcję Bluetooth. Ten samochodowy zestaw
głośnomówiący jest zgodny z telefonami
wyposażonymi w funkcję Bluetooth, oferowanymi
zarówno przez firmę Sony Ericsson, jak i na
przykład firmy Nokia, Motorola i Siemens.
Akcesoria
Ten samochodowy zestaw głośnomówiący
współpracuje z kilkoma akcesoriami
pozwalającymi zwiększyć jego możliwości:
Zaawansowany zestaw wyciszający muzykę
HCE-16 – umożliwia podłączenie wyjścia audio
telefonu do samochodowych głośników
stereofonicznych.
Należy pamiętać, że samochodowy zestaw
głośnomówiący powinien być instalowany przez
autoryzowany personel. Profesjonalnych instalatorów
może polecić pracownik punktu sprzedaży, w którym
został zakupiony samochód. Zobacz „Instalacja” na
stronie 89.