Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
19
Ελληνικά
3 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα του Προϊόντος
λόγω φυσιολογικής φθοράς και αντικανονικής χρήσης, που
περιλαµβάνει όλως ενδεικτικά τη χρήση του προϊόντος για
σκοπό άλλο από το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε,
κατά τρόπο µη σύµφωνο µε τις οδηγίες για τη χρήση και
συντήρηση του Προϊόντος. Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει
ελαττώµατα του Προϊόντος εξαιτίας ατυχηµάτων,
τροποποιήσεων και ρυθµίσεων, περιστατικών ανωτέρας
βίας ή ζηµιών που προκύπτουν από υγρά ή υγρασία.
4 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα του προϊόντος
λόγω λανθασµένων επισκευών, τροποποιήσεων ή
συντήρησης που πραγµατοποιήθηκαν από µη
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα της Sony Ericsson.
5 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει την εγκατάσταση του
προϊόντος στο αυτοκίνητο.
6 Η επέµβαση σε οποιαδήποτε από τις ετικέτες ασφαλείας
του Προϊόντος καθιστά άκυρη την εγγύηση.
7 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΕΣ
ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΝΤΥΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ
ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η SONY ERICSSON Η ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΩΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ Η
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΕΚ∆ΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Ορισµένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον
περιορισµό συµπτωµατικών ή επακόλουθων ζηµιών, ή τον
περιορισµό της διάρκειας των συνεπαγόµενων εγγυήσεων,
ώστε οι ανωτέρω περιορισµοί πιθανόν να µην ισχύουν για
εσάς. Η εγγύηση που παρέχεται δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα
του καταναλωτή που καθορίζονται από την ισχύουσα εθνική
νοµοθεσία, ούτε και τα δικαιώµατα του καταναλωτή έναντι του
πωλητή, τα οποία εγείρονται από το συµβόλαιο αγοράς/
πώλησης.
Υποστηριζόµενες Bluetooth
λειτουργίες
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει το προφίλΑκουστικόκαι το
προφίλ “Handsfree”.