Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
98
Svenska
Instruktioner
Instruktionerna i den här användarhandboken utgår
från bilhandsfreens och telefonens knappar. Du kan
till exempel använda knappen på bilhandsfreen
eller motsvarande knapp på telefonen.
Manöverpanelen, översikt
2
6
1
5
4
3
1 Ringa och besvara samtal.
2 Sätta på/stänga av. Avsluta och avvisa
samtal.
3 Volymkontroll.
4 Färg-ID. Fem olika färger motsvarar de
telefoner som används.
5 Välj en telefon. Lägg till bilhandsfreen i
telefonen. Välj en färg.
6 Stäng av/sätt på mikrofonen.