Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
90
Polski
3 Podłącz czarny kabel zasilający do masy
samochodu, połączonej z ujemnym biegunem
akumulatora. Podłącz czerwony kabel
zasilający (ze zintegrowanym bezpiecznikiem)
do dodatniego bieguna akumulatora. Pamiętaj,
że napięcie zasilające o wartości innej niż 12
woltów może uszkodzić urządzenie.
4 Podłącz żółty kabel układu wyciszania muzyki
do stereofonicznego radia samochodowego.
Zobacz obszar A na schemacie instalacji
zamieszczonym na stronie 2.
5 Podłącz niebieski kabel układu wykrywania
zapłonu do odpowiednich styków stacyjki
samochodu. Zobacz obszar B na schemacie
instalacji zamieszczonym na stronie 2.
6 Zamocuj mikrofon do nieruchomej części
wnętrza samochodu, najlepiej pośrodku nad
przednią szybą. Mikrofon powinien być
skierowany w stronę kierowcy, a nie w stronę
głośników. Mikrofonu nie należy mocować w
miejscach narażonych na przeciągi, takich jak
sąsiedztwo okien lub otworów
wentylacyjnych. Sprawdź, czy kabel jest na
tyle długi, że sięga do modułu
elektronicznego. Podłącz mikrofon do modułu
elektronicznego ( ).
7 Umieść głośnik w odległości co najmniej
50 cm (20 cali) od mikrofonu. Sprawdź, czy
kabel jest na tyle długi, że sięga do modułu
elektronicznego. Podłącz zewnętrzny głośnik
do modułu elektronicznego ( ).
8 Wybierz odpowiednie miejsce na tablicy
rozdzielczej, w którym będzie zamocowany
panel sterowania. Osoba prowadząca pojazd
musi mieć możliwość sięgnięcia do
przycisków panelu sterowania ze zwykłej
pozycji kierowcy. Sprawdź, czy kabel jest na
tyle długi, że sięga do modułu
elektronicznego. Usuń taśmę samoprzylepną z
panelu sterowania. Umieść panel sterowania w
wybranym miejscu. Podłącz panel sterowania
do modułu elektronicznego ( ).
9 Podłącz akumulator samochodu.