Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
56
Nederlands
Problemen oplossen
In dit gedeelte komen enkele problemen aan de
orde die u kunt tegenkomen als u de handsfree-
carkit gebruikt.
Het lukt niet om de handsfree-carkit
aan de lijst met apparaten in de
telefoon toe te voegen
De Bluetooth functie in de telefoon moet
ingeschakeld zijn. Uw telefoon moet zich tijdens
deze procedure in de auto bevinden en de
handsfree-carkit moet ingeschakeld zijn.
Controleer of er geen massief voorwerp tussen de
telefoon en de handsfree-carkit staat.
Ik krijg geen verbinding tussen de
telefoon en de handsfree-carkit
De handsfree-carkit heeft mogelijk verbinding met
een ander Bluetooth apparaat. Selecteer uw
kleur-ID handmatig, Zie Een telefoon selecteren
op pagina 53.
Mogelijk heeft uw telefoon verbinding met een
ander Bluetooth apparaat, zoals een headset.
Verbreek de verbinding met het andere
Bluetooth apparaat.
U hebt mogelijk een ander handsfree-apparaat
aan de lijst met apparaten in de telefoon
toegevoegd. Sommige telefoons kunnen slechts
verbinding hebben met één apparaat op de lijst.
Zie de handleiding van de telefoon voor instructies.
De verbinding is onderbroken
Als de verbinding tussen de telefoon en de
handsfree-carkit wordt onderbroken, hoort u een
korte toon. Probeer de apparaten weer met elkaar in
verbinding te brengen door op te drukken.
De handsfree-carkit met een
headset gebruiken
Zie de gebruikershandleiding van de telefoon voor
instructies over het gebruik van uw telefoon met
verschillende Bluetooth apparaten.
De standaardinstellingen van de
handsfree-carkit instellen
Het is mogelijk dat u de standaardinstellingen van
de telefoon weer wilt instellen.