Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
100
Svenska
Om bilhandsfreen stängs av med knappen
medan ett samtal pågår flyttas samtalet
till telefonen.
Sätta på och stänga av bilhandsfreen
Sätt på tändningen och håll knappen intryckt.
Daglig användning
När du har lagt till bilhandsfreen i telefonen kan du
ringa och besvara samtal på bilhandsfreens
manöverpanel, förutsatt att bilhandsfreen är
påslagen och inom räckvidd. Det får inte finnas
några stora föremål mellan telefonen och
bilhandsfreen.
Välja en telefon
Det går att använda upp till fem olika
mobiltelefoner med bilhandsfreen. Alla får
varsin färg.
När bilhandsfreen sätts på söker den automatiskt
efter telefoner. Sökningen börjar med den telefon
som användes senast.
Välja telefon manuellt
Tryck på tills det färg-ID som motsvarar
telefonen visas.
När du använder ett tillbehör med Bluetooth bör du
kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen.