Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
31
Suomi
Älä altista tuotetta pölylle tai lialle. Tuote on puhdistettava
pehmeällä ja kostealla rievulla.
Jos tuotetta ei käytetä, se on varastoitava kuivaan
paikkaan, jonne kosteus ja pöly eivät tunkeudu ja jossa
lämpötilan vaihtelut eivät ole liian voimakkaita.
Välttääksesi sähköiskut irrota laite virtalähteestä, ennen
kuin alat puhdistaa sitä.
Asentaminen
On huomattava, että auton Bluetooth handsfree-laitteiston
asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu ammattimies.
Autoliike voi pyynnöstä suositella jotakin handsfree-laitteiston
asennuspalvelua tarjoavaa liikettä. On suositeltavaa, että
Bluetooth handsfree-laitteisto asennetaan auton kojelaudan
alle. Auton Bluetooth handsfree-laitteisto on asennettava
kojelaudan päälle siten, että auton kuljettaja ylettyy puhelimen
näppäimiin helposti. Eräät autonvalmistajat edellyttävät, että
puhelinasennuksissa on käytettävä ulkoista antennia. Tarkista
autonvalmistajan edustajalta, voidaanko kaikki auton
Bluetooth handsfree-laitteiston osat ja lisätarvikkeet asentaa
autoon turvallisesti. Jos autossa on turvatyyny, on
tarkistettava, että handsfree-laitteisto ei aiheuta häiriöitä sen
toimintaan. Auton Bluetooth handsfree-laitteisto on tarkoitettu
12 volttisella sähköjärjestelmällä varustettuihin autoihin. Jos
auton sähköjärjestelmän jännite on jokin muu, laitteistoon voi
tulla vaurioita.
Radiotaajusaltistus
Auton Bluetooth handsfree-laitteisto on radiolähetin ja
-vastaanotin. Kun laite on käytössä, se on yhteydessä
Bluetooth tekniikalla varustettuun kannettavaan laitteeseen.
Se vastaanottaa ja lähettää radiotaajuuden avulla
sähkömagneettisia kenttiä (mikroaaltoja) taajuudella 2 400–
2 500 MHz. Radiolähettimen lähtöteho on pieni: 0,001 wattia.
Auton Bluetooth handsfree-laitteisto on suunniteltu toimimaan
radiotaajuusaltistussuositusten sekä kansallisten
viranomaisten ja kansainvälisten terveysvirastojen asettamien
rajoitusten mukaisesti, kun tuotetta käytetään minkä tahansa
yhteensopivan Sony Ericssonin tai Ericssonin
matkapuhelimen kanssa.
Liikenneturvallisuus
On selvitettävä, mitä oman alueesi lainsäädännössä on
määrätty matkapuhelinten ja handsfree-laitteiden
käyttämisestä. Keskity aina täydellisesti ajamiseen ja tilanteen
niin vaatiessa aja tien sivuun ja pysäköi auto ennen puhelun
aloittamista tai vastaanottamista. Radiotaajuusenergia saattaa
vaikuttaa moottoriajoneuvojen joihinkin elektronisiin
järjestelmiin, kuten autostereoihin ja turvatyynyihin. Tarkista
auton valmistajan edustajalta, voidaanko matkapuhelinta ja
auton Bluetooth handsfree-laitetta käyttää ilman, että ne
vaikuttavat näihin järjestelmiin.
Elektroniset laitteet
Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu
radiotaajuusenergialta. Joistakin elektronisista laitteista
saattaa kuitenkin puuttua tällainen suojaus. Ota huomioon
seuraavat seikat: