Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
60
Nederlands
Aanvullende informatie
Veilig en efficiënt gebruik
Door wijzigingen of veranderingen aan te brengen in deze
Bluetooth handsfree-carkit die niet nadrukkelijk door Sony
Ericsson zijn goedgekeurd, bent u mogelijk niet meer
gemachtigd om de apparatuur te bedienen. Controleer of er
uitzonderingen zijn vanwege nationale voorschriften of
beperkingen inzake het gebruik van Bluetooth apparatuur
voordat u dit product gebruikt.
Productonderhoud
Stel het product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen.
Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandende
kaarsen, sigaretten, sigaren of open vuur en dergelijke.
Laat het product niet vallen, gooi niet met het product en
buig het niet. Onvoorzichtige behandeling kan schade aan
het product tot gevolg hebben.
Gebruik uitsluitend de originele accessoires van Sony
Ericsson of Ericsson die bedoeld zijn voor gebruik in
combinatie met dit product. Het gebruik van niet-originele
accessoires kan verlies van prestaties, beschadiging van
het product, brand, een elektrische schok of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben. Productgebreken die door het
gebruik van niet-originele accessoires zijn veroorzaakt,
worden niet door de garantie gedekt.
Probeer het product niet uit elkaar te halen. Het product
bevat geen componenten die door de consument kunnen
worden onderhouden of vervangen. Alleen servicepartners
van Sony Ericsson mogen het product aan een
servicebeurt onderwerpen.
Laat het product niet in een stoffige en vuile omgeving
liggen. Gebruik slechts een zachte, vochtige doek om het
product schoon te maken.
Als u het product een tijdje niet gebruikt, bewaart u het op
een droge, stofvrije plaats waar geen extreme
temperaturen voorkomen.
Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze
reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
Installatie
De Bluetooth handsfree-carkit moet worden geplaatst door
een erkend installateur. Vraag uw autodealer om informatie
over professionele installateurs. U wordt aangeraden de
Bluetooth handsfree-carkit te laten installeren onder het
dashboard van de auto. Het bedieningspaneel van de
Bluetooth handsfree-carkit moet op het dashboard van de
auto worden gemonteerd, zodat de toetsen gemakkelijk zijn te
bedienen vanuit de bestuurderspositie. Sommige
autofabrikanten vragen u een externe antenne voor de
telefoon te gebruiken. Vraag na bij een vertegenwoordiger van
de fabrikant van uw auto of alle apparatuur voor de Bluetooth
handsfree-carkit, inclusief de extra accessoires, op een veilige
plaats zijn gemonteerd. Als uw auto is uitgerust met een
airbag, moet u controleren of de handsfree-apparatuur de
werking van deze veiligheidsvoorziening niet hindert. De
Bluetooth handsfree-apparatuur is ontworpen voor gebruik
in auto’s met een 12-volts elektrisch systeem. Andere
voltages kunnen de apparatuur beschadigen.
Lees deze informatie voordat u de Bluetooth handsfree-carkit in
gebruik neemt.