Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
101
Svenska
Ringa
När du vill ringa ett samtal använder du
bilhandsfreens manöverpanel,
röstuppringningsfunktionen eller telefonens
knappar.
Du måste aktivera röstuppringningsfunktionen
och spela in röstkommandon innan den kan
användas. Hur detta görs beskrivs i telefonens
användarhandbok.
Ringa ett samtal med telefonen
1 Använd telefonens knappar eller telefonbok.
2 Avsluta samtalet genom att trycka på .
Ringa ett samtal med röstuppringning
1 Tryck på .
2 När det hörs en ton använder du
röstuppringningen på vanligt sätt.
3 Avsluta samtalet genom att trycka på .
Återuppringning med knappen
1 Om du vill ringa upp ett nummer igen håller du
knappen intryckt tills det hörs en ton.
2 Avsluta samtalet genom att trycka på .
Besvara samtal
När du besvarar ett samtal stängs bilstereons ljud
automatiskt av. Du kan besvara samtal med
manöverpanelen eller med automatisk svarsmetod.
Hur detta görs beskrivs i telefonens
användarhandbok.
Besvara ett samtal
Tryck på när bilhandsfreen ringer.
Avvisa ett samtal
Tryck på när bilhandsfreen ringer.
Stänga av mikrofonen
1 Tryck på under ett pågående samtal för att
stänga av mikrofonen. Det hörs en ton när
mikrofonen stängs av.
2 Tryck på igen för att fortsätta samtalet.