Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
93
Polski
wchodzące w skład zestawu głośnomówiącego nie zakłócają
jej działania. Niniejszy samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth jest przeznaczony do użytku w samochodach z 12-
woltowym układem elektrycznym. Inne napięcie zasilające
może być przyczyną uszkodzenia zestawu.
Promieniowanie o częstotliwościach
radiowych
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth jest
nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Działający zestaw
komunikuje się z urządzeniem bezprzewodowym Bluetooth,
wysyłając i odbierając fale o częstotliwości radiowej (RF) w
zakresie 2400–2500 MHz. Moc wyjściowa nadajnika
radiowego jest niska i wynosi 0,001 W. Samochodowy zestaw
głośnomówiący Bluetooth został zaprojektowany tak, aby we
współpracy z dowolnym odpowiednim telefonem
komórkowym firmy Sony Ericsson lub Ericsson działał
zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami władz państwowych i
międzynarodowych organizacji do spraw zdrowia,
dotyczącymi promieniowania o częstotliwościach radiowych.
Wskazówki dla osób prowadzących
pojazdy
Należy sprawdzić przepisy dotyczące użytkowania telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących, obowiązujące na
obszarach, przez które się przejeżdża. Całą uwagę należy
skupić na prowadzeniu pojazdu, a przed odebraniem
połączenia zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego
warunki jazdy. Pole elektromagnetyczne wysokiej
częstotliwości (RF) może wpływać na niektóre elektroniczne
systemy pojazdów silnikowych, takie jak samochodowe
urządzenia audio czy zabezpieczenia. Informacje o tym, czy
telefon komórkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth nie wpłynie na działanie elektronicznych systemów
pojazdu, należy uzyskać u przedstawiciela producenta
samochodu.
Sprzęt elektroniczny
Większość współczesnych urządzeń elektronicznych jest
zabezpieczona przed działaniem pól elektromagnetycznych
wysokiej częstotliwości (RF). Nie dotyczy to jednak wszystkich
urządzeń elektronicznych, dlatego:
Nie wolno bez pozwolenia korzystać z samochodowego
zestawu głośnomówiącego Bluetooth w pobliżu urządzeń
medycznych. Użytkownicy osobistych urządzeń medycznych,
takich jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe, powinni
przeczytać szczegółowe informacje na ten temat,
zamieszczone w instrukcji obsługi telefonu.
Miejsca dokonywania eksplozji
Przebywając na terenach, gdzie dokonuje się eksplozji, lub w
miejscach z oznaczeniem zakaz dwukierunkowej łączności
radiowej lub podobnym, należy wyłączyć wszelkie
elektroniczne urządzenia, aby zapobiec zakłóceniom przy
eksplozjach. Brygady budowlane często używają zdalnie
sterowanych urządzeń RF do odpalania ładunków
wybuchowych.
Obszary zagrażające wybuchem
Na obszarach zagrażających wybuchem wszelkie urządzenia
elektroniczne należy wyłączyć. Choć zdarza się to rzadko,
urządzenie elektroniczne może iskrzyć. Iskry na takich
obszarach mogą wywołać eksplozję lub pożar, a tym samym
spowodować obrażenia ciała lub nawet śmierć. Obszary
zagrażające wybuchem są często wyraźnie oznakowane,
ale nie jest tak zawsze.