Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
27
Suomi
Vianmääritys
Tässä osassa kerrotaan auton handsfree-laitteiston
käytön yhteydessä mahdollisesti esiintyvistä
häiriötilanteista.
Et saa lisättyä auton handsfree-
laitteistoa puhelimesi Bluetooth
laitteiden listaan.
Puhelimesi ei ole toimintatilassa Bluetooth.
Puhelimen pitää olla autossa lisäämisen aikana ja
auton handsfree-laitteiston on oltava päällä.
Varmista, että puhelimen ja handsfree-laitteen
välissä ei ole estettä.
Puhelin ja auton handsfree-laitteisto
eivät saa yhteyttä.
Auton handsfree-laitteisto saattaa olla yhteydessä
toiseen Bluetooth laitteeseen. Valitse väritunnus
manuaalisesti, katso ”Puhelimen
valitseminen” sivulla 24.
Puhelimesi saattaa olla yhteydessä toiseen
Bluetooth laitteeseen, esimerkiksi
kuulokelaitteeseen. Katkaise yhteys toiseen
Bluetooth laitteeseen.
Olet saattanut jo lisätä handsfree-laitteen
puhelimesi Bluetooth laiteluetteloon. Jotkin
puhelimet voivat listata vain yhden handsfree-
laitteen kerrallaan. Katso lisäohjeita puhelimen
käyttöohjeesta.
Yhteys katkeaa
Kuulet lyhyen äänimerkin, jos yhteys puhelimen
ja auton handsfree-laitteiston välillä katkeaa.
Yritä yhdistää laitteet uudelleen painamalla .
Kuulokelaitteen ja auton handsfree-
laitteiston käyttäminen
Lisätietoja puhelimen käyttämisestä usean
Bluetooth laitteen kanssa on puhelimen
käyttöoppaassa.
Auton handsfree-laitteiston
tehdasasetusten palauttaminen
Haluat ehkä palauttaa auton handsfree-laitteiston
tehdasasetukset.