Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
83
Polski
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem samochodowego
zestawu głośnomówiącego wraz z telefonem
należy upewnić się, że:
Samochodowy zestaw głośnomówiący jest
poprawnie zainstalowany i włączony.
W telefonie jest włączona funkcja Bluetooth.
Samochodowy zestaw głośnomówiący jest
dodany w telefonie do listy urządzeń.
Dodawanie samochodowego
zestawu głośnomówiącego
Gdy samochodowy zestaw głośnomówiący
znajdzie się na liście, oba urządzenia (zestaw i
telefon) automatycznie się rozpoznają, jeśli na
przykład nastąpi przekręcenie kluczyka zapłonu.
Dla każdego telefonu używanego z
samochodowym zestawem głośnomówiącym
można wybrać określony wskaźnik kolorystyczny.
Można także zmienić telefon przypisany do
wskaźnika kolorystycznego. Kolor dostępny jest
sygnalizowany powolnym miganiem wskaźnika.
Kolor już zajęty jest sygnalizowany szybkim
miganiem wskaźnika.
Jak dodać do telefonu samochodowy
zestaw głośnomówiący
1 Włącz samochodowy zestaw głośnomówiący.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,
aż wskaźnik kolorystyczny zacznie migać.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ,
aby wybrać kolor.
4 Przygotuj telefon zgodnie z jego instrukcją
obsługi. Hasło samochodowego zestawu
głośnomówiącego to 0000.
Jak dostroić wskaźnik kolorystyczny
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,
aż wskaźnik zacznie migać.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ,
aby wybrać kolor.
3 Obracaj pokrętłem głośności, aby kolor
dostroić.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,
aby kolor zapisać.