Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
88
Polski
Przywracanie ustawień domyślnych
samochodowego zestawu
głośnomówiącego
Niekiedy trzeba przywrócić ustawienia domyślne
samochodowego zestawu głośnomówiącego.
Jak przywrócić ustawienia domyślne
samochodowego zestawu
głośnomówiącego
1 Włącz samochodowy zestaw głośnomówiący.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż
wskaźnik kolorystyczny zacznie migać i
usłyszysz długi, wysoki dźwięk.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż
usłyszysz długi, wysoki dźwięk.
4 Zostały przywrócone ustawienia domyślne
samochodowego zestawu głośnomówiącego.
Nie działają niektóre funkcje
samochodowego zestawu
głośnomówiącego
Po stwierdzeniu, że nie można korzystać ze
wszystkich funkcji samochodowego zestawu
samochodowego, należy sprawdzić w instrukcji
obsługi telefonu, czy zapewnia on współpracę z
daną funkcją. Można to także sprawdzić u partnera
serwisowego firmy Sony Ericsson. Informacje
dotyczące pomocy technicznej oraz instrukcje
obsługi produktów firmy Sony Ericsson można
znaleźć w witrynie
www.SonyEricsson.com/support.