Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
102
Svenska
Justera volymen
Det går att justera både bilhandsfreens
högtalarvolym och ringsignalens volym. Det hörs
en ton när du når högsta och lägsta volym.
Justera högtalarvolymen
Vrid på volymkontrollen medan du pratar
i telefonen.
Justera ringsignalens volym
Vrid på volymkontrollen när du inte pratar
i telefonen.
Överföra ljud
Beroende på telefontyp kan du eventuellt överföra
ljudet från telefonen till bilhandsfreen medan ett
samtal pågår.
Överföra ljudet till bilhandsfreen
Tryck på på bilhandsfreen medan ett
samtal pågår.
Hur du överför ljudet från bilhandsfreen till
telefonen beskrivs i telefonens användarhandbok.
Felsökning
I det här avsnittet beskrivs några av de problem som
kan uppstå när du använder bilhandsfreen.
Det går inte att lägga till
bilhandsfreen i telefonens lista
över enheter
Bluetooth måste vara aktiverat i telefonen.
Telefonen bör helst vara inuti bilen när detta görs
och bilhandsfreen måste vara påslagen. Kontrollera
att det inte finns några stora föremål mellan
telefonen och bilhandsfreen.
Telefonen och bilhandsfreen får
inte kontakt
Bilhandsfreen kan eventuellt vara ansluten via
Bluetooth till en annan enhet. Välj ditt färg-ID
manuellt, Se ”Välja en telefon” på sidan 100.
Telefonen kan vara ansluten via Bluetooth till en
annan enhet, till exempel ett headset. Koppla från
den enheten.
Du har kanske lagt till en annan handsfree-enhet
i telefonens lista över enheter? En del telefoner kan
bara ha en handsfree-enhet i taget i listan.
Kontrollera telefonens användarhandbok.