Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
58
Nederlands
De installatieprocedure
1 Haal de accuklemmen van de accu.
2 Plaats het elektronicakastje onder het
dashboard van de auto. Zie ook het
installatieschema op pagina 2. Het is raadzaam
de bovenkant van het elektronicakastje in de
richting van de bestuurder te plaatsen en te
zorgen dat er geen metalen voorwerpen tussen
het kastje en de bestuurder zijn. Bevestig het
elektronicakastje met het meegeleverde
klittenband.
} Sluit de samengebundelde voedingskabels
(rood en zwart), de kabel van de
muziekuitschakelfunctie (geel) en de
startdetectiekabel (blauw) aan op het
elektronicakastje .
3 Sluit de zwarte voedingskabel aan op de
minpool van de accu. Sluit de rode
voedingskabel (met de ingebouwde zekering)
op de positieve pool van de accu aan. De auto
moet zijn uitgerust met een accu van 12 volt.
Andere voltages kunnen de apparatuur
beschadigen.
4 Sluit de gele kabel voor de
muziekuitschakelfunctie aan op de stereo-
installatie in de auto. Zie A op het
installatieschema op pagina 2.
5 Sluit de blauwe startdetectiekabel aan op de
ontsteking van de auto. Zie B op het
installatieschema op pagina 2.
6 Plaats de microfoon op een vast deel van het
interieur van de auto, het liefst in het midden
boven de voorruit. Zorg dat de microfoon op
de bestuurder en weg van de luidspreker(s) is
gericht. Plaats de microfoon ook weg van
luchtstromen zoals ramen en ventilatie.
Controleer of de kabel lang genoeg is om het
elektronicakastje te bereiken. Sluit de
microfoon aan op het elektronicakastje .
7 Plaats de luidspreker op een afstand van ten
minste 50 cm van de microfoon. Controleer of
de kabel lang genoeg is om het
elektronicakastje te bereiken. Sluit de externe
luidspreker aan op het elektronicakastje .