Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
86
Polski
Jak wyciszyć mikrofon
1 W trakcie połączenia naciśnij przycisk ,
aby wyciszyć mikrofon. W chwili wyłączenia
mikrofonu usłyszysz sygnał.
2 Naciśnij ponownie przycisk , aby wznowić
rozmowę.
Regulowanie głośności
Można wyregulować zarówno głośność głośnika
samochodowego zestawu głośnomówiącego,
jak i głośność dzwonka. Gdy zostanie osiągnięty
minimalny lub maksymalny poziom głośności,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Jak wyregulować głośność głośnika
Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność głośnika,
należy w trakcie rozmowy obracać pokrętłem
głośności.
Jak wyregulować głośność dzwonka
Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność dzwonka,
należy obracać pokrętłem głośności wtedy, gdy nie
jest nawiązane żadne połączenie.
Przekazywanie dźwięku
W zależności od typu telefonu istnieje możliwość
przekazania (w trakcie połączenia) dźwięku z
telefonu do samochodowego zestawu
głośnomówiącego.
Jak przekazać dźwięk do
samochodowego zestawu
głośnomówiącego
Podczas połączenia należy nacisnąć przycisk na
samochodowym zestawie głośnomówiącym.
Informacje, jak przekazać do telefonu dźwięk
z samochodowego zestawu głośnomówiącego,
można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.