Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
54
Nederlands
Iemand bellen
U kunt iemand bellen met behulp van het
bedieningspaneel van de handsfree-carkit, met
gesproken opdrachten of met de toetsen op
de telefoon.
Als u gesproken opdrachten wilt gebruiken,
moet u deze functie eerst inschakelen en gesproken
opdrachten in de telefoon opnemen. Zie de
handleiding van de telefoon voor instructies.
Iemand bellen met de telefoon
1 Gebruik de toetsen van de telefoon of het
telefoonboek.
2 Beëindig het gesprek door op te drukken.
Bellen met behulp van gesproken
opdrachten
1 Druk op .
2 Als u de kiestoon hoort, geeft u op de
gebruikelijke manier een gesproken opdracht.
3 Beëindig het gesprek door op te drukken.
Een nummer opnieuw kiezen met
de toets
1 Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, houdt
u ingedrukt totdat u een beltoon hoort.
2 Beëindig het gesprek door op te drukken.
Gesprekken beantwoorden
Als u een gesprek ontvangt, wordt de
geluidsinstallatie van de auto automatisch
uitgeschakeld. U kunt het gesprek beantwoorden
met behulp van het bedieningspaneel of met de
functie Automatisch beantwoorden. Zie de
handleiding van de telefoon voor meer informatie
over automatisch beantwoorden.
Een gesprek beantwoorden
Als de handsfree-carkit overgaat, drukt u op .
Een gesprek weigeren
Als de handsfree-carkit overgaat, drukt u op .