Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
99
Svenska
Första
användningstillfället
Innan du kan använda bilhandsfreen tillsammans
med en telefon måste du kontrollera:
att bilhandsfreen är korrekt installerad
och påslagen
att Bluetooth är aktiverat på telefonen
att bilhandsfreen har lagts till i telefonens lista
över enheter.
Lägga till bilhandsfreen
När bilhandsfreen har lagts till i telefonens lista
över enheter känner de automatiskt igen varandra
när till exempel tändningen slås på.
Du kan välja ett särskilt färg-ID för varje telefon
som används tillsammans med bilhandsfreen.
Du kan också ersätta en telefon med en annan för
ett visst färg-ID. Lediga färg-ID blinkar långsamt.
En färg som redan används blinkar snabbt.
Lägga till bilhandsfreen till en telefon
1 Sätt på bilhandsfreen.
2 Håll intryckt tills färg-ID:t blinkar.
3 Tryck på flera gånger för att välja en färg.
4 Förbered telefonen enligt telefonens
användarhandbok. Koden för bilhandsfreen
är 0000.
Finavstämma ett färg-ID
1 Håll intryckt tills färg-ID:t blinkar.
2 Tryck på flera gånger för att välja en färg.
3 Vrid på volymkontrollen för att
finavstämma färgen.
4 Håll intryckt för att spara färgen.
Sätta på och stänga av
Du kan sätta på och stänga av bilhandsfreen med
tändningen eller med knappen .
Om du stänger av tändningen medan ett samtal
pågår stängs bilhandsfreen automatiskt av när
samtalet avslutas.
Om tändningen är avstängd och bilhandsfreen
sätts på med knappen stängs bilhandsfreen
automatiskt av en minuter efter den sista
aktiviteten.