Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
87
Polski
Rozwiązywanie
problemów
W tej części wymieniono niektóre z problemów,
które mogą wystąpić podczas korzystania z
samochodowego zestawu głośnomówiącego.
Samochodowego zestawu
głośnomówiącego nie można dodać
do listy urządzeń w telefonie
W telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.
W trakcie tej procedury telefon powinien
znajdować się w samochodzie, a samochodowy
zestaw głośnomówiący musi być włączony. Należy
upewnić się, że między telefonem a
samochodowym zestawem głośnomówiącym nie
ma żadnego litego obiektu.
Telefon i samochodowy zestaw
głośnomówiący nie łączą się
Samochodowy zestaw głośnomówiący może być
połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
Wybierz ręcznie wskaźnik kolorystyczny, zobacz
„Wybieranie telefonu” na stronie 84.
Telefon może być połączony z innym
urządzeniem Bluetooth, takim jak zestaw
słuchawkowy. Odłącz to inne urządzenie
Bluetooth.
Być może do listy urządzeń w telefonie został
dodany inny samochodowy zestaw
głośnomówiący. W przypadku niektórych
telefonów na liście urządzeń może występować
tylko jeden samochodowy zestaw głośnomówiący.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi telefonu.
Zerwanie połączenia
Jeśli następuje zerwanie połączenia między
telefonem a samochodowym zestawem
głośnomówiącym, to słychać krótki dźwięk.
Spróbuj ponownie połączyć oba urządzenia,
naciskając przycisk .
Korzystanie z zestawu
słuchawkowego i samochodowego
zestawu głośnomówiącego
Informacje dotyczące używania telefonu z
kilkoma urządzeniami Bluetooth można znaleźć
w instrukcji obsługi telefonu.