Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
61
Nederlands
Blootstelling aan radiofrequentie
Uw Bluetooth handsfree-carkit is een radiozender en -
ontvanger. Wanneer u de headset bedient, communiceert
deze met een mobiel apparaat dat is uitgerust met Bluetooth
door radiogolven met elektromagnetsiche velden
(microgolven) in het frequentiebereik van 2400 tot 2500 MHz
te verzenden en te ontvangen. Het uitgangsvermogen van de
radiozender is laag, 0,001 watt. Uw Bluetooth handsfree-carkit
voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan
radiofrequentie die door de nationale overheden en
internationale gezondheidsorganisaties zijn opgesteld
wanneer u de headset met een compatibele mobiele telefoon
van Sony Ericsson of Ericsson gebruikt.
Autorijden
Ga na welke wetten en voorschriften er gelden voor het
gebruik van mobiele telefoons en handsfree-apparatuur in de
landen waar u met uw auto rijdt. Houd uw aandacht bij het
verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en
parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek
aanneemt. Sommige elektronische systemen
(geluidsinstallatie, beveiligingsapparatuur) in auto’s kunnen
worden beïnvloed door energie van radiofrequentie. Vraag
nog eens bij een vertegenwoordiger van uw autofabrikant na
of uw mobiele telefoon of Bluetooth handsfree-carkit geen
negatieve gevolgen zullen hebben voor de elektronische
systemen in uw auto.
Elektronische apparatuur
De meeste moderne elektronische apparatuur is bestand
tegen energie van radiofrequentie. Bepaalde elektronische
apparatuur is dit echter niet en daarom:
Gebruik uw Bluetooth handsfree-carkit niet in de buurt van
medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te
vragen. Als u persoonlijke, medische apparaten gebruikt,
bijvoorbeeld een pacemaker of een gehoorapparaat, lees dan
de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor
meer informatie.
Gebieden waar explosieven worden
gebruikt
Schakel alle elektronische apparaten uit in gebieden waar
explosieven worden gebruikt of in gebieden waar
Tweewegradio uitschakelen staat om te voorkomen dat
storingen optreden. Bouwbedrijven maken vaak gebruik van
radiografisch bestuurde afstandsbedieningen om explosieven
tot ontploffing te brengen.
Omgevingen met potentieel
explosiegevaar
Schakel uw elektrische apparaat uit in een omgeving waarin
potentieel explosiegevaar bestaat. Het komt zelden voor,
maar uw elektronische apparaat kan vonken afgeven. Vonken
kunnen in dergelijke omgevingen een explosie of brand
veroorzaken. Dit kan lichamelijk letsel of zelfs de dood tot
gevolg hebben. Omgevingen met potentieel explosiegevaar
zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven.
Kinderen
Laat kinderen niet met uw Bluetooth handsfree-carkit spelen
omdat deze kleine onderdelen bevat die kunnen losraken en
kinderen erin kunnen stikken.