Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
24
Suomi
Käynnistäminen ja
sammuttaminen
Voit käynnistää ja sammuttaa auton handsfree-
laitteiston joko virta-avainta kääntämällä tai
-näppäimellä.
Jos auton virta sammutetaan puhelun aikana,
handsfree-laitteisto sammuu automaattisesti
puhelun jälkeen.
Jos auton virta ei ole päällä ja handsfree-
laitteisto käynnistetään -näppäimellä,
laitteisto sammuu automaattisesti oltuaan
minuutin käyttämättömänä.
Jos auton handsfree-laitteisto sammutetaan
-näppäimellä, meneillään oleva puhelu
siirtyy puhelimeen.
Handsfree-laitteiston käynnistäminen
ja sammuttaminen
Käännä virta-avainta tai pidä -näppäintä
painettuna.
Päivittäinen käyttö
Lisättyäsi auton handsfree-laitteiston puhelimesi
muistiin voit soittaa puheluita tai vastata niihin
laitteiston ohjauspaneelia käyttämällä, kunhan se
on päällä ja puhelimen toiminta-alueella
(Bluetooth), eikä laitteiden välissä ole esteitä.
Puhelimen valitseminen
Voit käyttää auton handsfree-laitteistoa enintään
viiden puhelimen kanssa, joilla on omat
väritunnuksensa.
Päällä ollessaan auton handsfree-laitteisto
etsii puhelimia automaattisesti aloittaen
viimeksi käytetystä.
Puhelimen valitseminen
manuaalisesti
Paina -näppäintä toistuvasti, kunnes puhelimesi
väritunnus näkyy.
Käyttäessäsi Bluetooth laitteita varmista aina, että
puhelimesi on Bluetooth toimintatilassa.